ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ug new!
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.co.ug new!
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.or.ug new!
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.com
UGX45,000
1 سال
UGX45,000
1 سال
UGX55,000
1 سال
.net
UGX50,000
1 سال
UGX50,000
1 سال
UGX60,000
1 سال
.org
UGX55,000
1 سال
UGX55,000
1 سال
UGX60,000
1 سال
.biz
UGX35,000
1 سال
UGX70,000
1 سال
UGX73,000
1 سال
.info
UGX35,000
1 سال
UGX65,000
1 سال
UGX65,000
1 سال
.org.ug new!
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.ac.ug new!
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.me
UGX35,000
1 سال
UGX70,000
1 سال
UGX85,000
1 سال
.app
UGX65,000
1 سال
UGX65,000
1 سال
UGX75,000
1 سال
.website
UGX15,000
1 سال
UGX73,000
1 سال
UGX48,000
1 سال
.xyz hot!
UGX35,000
1 سال
UGX50,000
1 سال
UGX58,000
1 سال
.club
UGX16,000
1 سال
UGX54,000
1 سال
UGX58,000
1 سال
.store
UGX25,000
1 سال
UGX165,000
1 سال
UGX107,000
1 سال
.tech
UGX30,000
1 سال
UGX151,000
1 سال
UGX120,000
1 سال
.africa new!
UGX40,000
1 سال
UGX40,000
1 سال
UGX40,000
1 سال
.mobi
UGX85,000
1 سال
UGX85,000
1 سال
UGX85,000
1 سال
.ng
UGX20,000
1 سال
UGX20,000
1 سال
UGX20,000
1 سال
.co
UGX100,000
1 سال
UGX100,000
1 سال
UGX100,000
1 سال
.go.ug
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.edu.ug
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.us.ug
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.com.ug
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.ne.ug
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
UGX95,000
1 سال
.ngo
UGX145,000
1 سال
UGX145,000
1 سال
UGX145,000
1 سال
.ac
UGX30,000
1 سال
UGX30,000
1 سال
UGX30,000
1 سال
.cc
UGX46,000
1 سال
UGX46,000
1 سال
UGX46,000
1 سال
.eu
UGX34,000
1 سال
UGX34,000
1 سال
UGX34,000
1 سال
.io

سال
N/A
N/A
.travel

سال
N/A
N/A
.tv

سال
N/A
N/A
.asia

سال
N/A
N/A
.pro

سال
N/A
N/A
.xxx

سال
N/A
N/A
.fm

سال
N/A
N/A
.live

سال
N/A
N/A
.bar

سال
N/A
N/A
.ceo

سال
N/A
N/A
.host

سال
N/A
N/A
.ltd

سال
N/A
N/A
.hospital

سال
N/A
N/A
.health

سال
N/A
N/A
.shop

سال
N/A
N/A
.bet

سال
N/A
N/A
.blog

سال
N/A
N/A
.dev

سال
N/A
N/A
.nl
UGX37,000
1 سال
UGX37,000
1 سال
UGX37,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains